ใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวในรายการ

แฟนพันธุ์แท้

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความจริง

 หัวข้อที่สมัคร 

 

 ข้อมูลส่วนตัว 

      |   |
 
 
      |   |
 

      |   |
  ข้อมูลครอบครัว 


 ข้อมูลการทำงาน 


 ข้อมูลหัวข้อที่สมัคร 


   


1
อัพโหลดภาพ และ วิดีโอ  
อัพโหลดภาพถ่ายผู้สมัคร
ขนาดไม่เกิน 10 MB


 
อัพโหลดวิดีโอที่โอ้อวดความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณ
ขนาดไม่เกิน 200 MB

 

อัพโหลดภาพถ่ายของสะสมที่เกี่ยวข้องหัวข้อที่สมัคร
อัพโหลดภาพถ่าย ไม่เกิน 4 ภาพ ขนาดไม่เกิน 10 MB

* เลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิ๊กที่ปุ่มอัพโหลดรูปภาพ

* ให้ทำการอัพโหลดที่ละภาพ ตามลำดับ